NYT MEDLEM:   Vælg Gymnastik eller Fodbold 

********************************************************************************************************************************************************************* 
 

Jerne Idrætsforening Indkalder herved til ordinær generalforsamling

Onsdag den 23. september 2020 kl. 19.00 i klubhuset Fasanvej 2 A, 6705 Esbjerg Ø.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være Hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen

********************************************************************************************************************************************************************* 
 

                                                                                                                                                           

 
 

Støt dem der støtter os