Nyt medlem: Vælg først afdeling - Gymnastik eller Fodbold.

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
                                                      
                                                                                   GENERALFORSAMLING
 
                                                                                Jerne Idrætsforening
                                                                          indkalder herved til generalforsamling
                                               Onsdag den 25. september 2019 kl. 19.00
                                                                                               Dagsorden ifølge vedtægterne:
 
                             1) Valg af dirigent
                             2) Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år
                             3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år (01.07.2018 - 30.06.2019)
                             4) Forelæggelse af foreningens budget for det kommende år (01.07.2019 - 30.06.2020) til godkendelse
                             5) Behandling af indkomne foralg 
                             6) Valg til hovedbestyrelsen:
                                 På valg er kasserer Alfred Richardt og næstformand Grethe Nørgaard - begge er villige til at modtage genvalg.
                            7) Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant:
                                 På valg som revisorer er Kurt Smedegaard og Jens Nielsen - begge er villige til at modtage genvalg, og som
                                 suppleant Lise Mathiesen. 
                            8) Eventuelt 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
 
                              
 
 

Støt dem der støtter os