KLUBBENS POLITIKKER

 

Ordensregler

Det forventes, at man behander vores klubhus og omgivelserne med respekt - efterlad lokalerne og banerne i pæn og ordentlig stand.
 

Fodboldstøvler skal rengøres og bankes af på den dertil indrettede plads ved banen. Det er forbudt at gå ind i klubhuset med støvler efter træning eller kamp.Rygepolitik

Der er rygeforbud i hele klubhuset - undtagen til private arrangementer ved lån af klubhuset. Leder-, forældre- og opstartsmøder betragtes ikke som private arrangementer. 

 


Alkoholpolitik

Der må aldrig serveres øl, vin eller spiritus for unge under 16 år i forbindelse med træning eller anden samvær på holdene. På et seniorhold, hvor der er medlemmer under 18 år, skal forældrene til de pågældende orienteres om, at der ved specielle lejligheder vil blive nydt alkohol.
 
Indtagelse af alkohol før og under træning/kampe bør ikke forekomme.
 
Ledere og trænere skal markere, at alkohol ikke er noget for børne- og juniormedlemmer.
 
Ved deltagelse i stævner, konkurrencer samt på ture skal den ansvarlige leder/træner til enhver tid være i stand til at leve op til det ansvar, der følgende med en ledergerning.
 
Den enkelte leder/træner er ansvarlig for sin egen alkoholindtagelse.
 
De frivillige medarbejdere fra afdelinger og hold skal altid være ansvarlige for egne deltageres gøren og laden.
 
 -

Hvis et medlem, leder eller træner pga. indtagelse af alkohol optræder upassende ved kamp, konkurrence, stævner eller ture, skal vedkommende øjeblikkelig bortvises eller hjemsendes fra det pågældende arrangement. Hjemsendelse sker på pågældendes eget ansvar og for egen regning.

 

 

 

Støt dem der støtter os