Klubbens vedtægter.
 
 
 

Regler for lån af JERNE IDRÆTSFORENING’s klubhus:

Låner SKAL være medlem af Jerne IF, passive skal have været medlem, mindst i låneåret.

Lånetider:

Fredage fra kl. 12.00 til lørdag kl. 08.00

Lørdage fra kl. 10.00 til søndag kl. 08.00

Søndage fra kl. 10.00 til mandag kl. 08.00

Øvrige dage efter nærmere aftale – tiderne kan evt. udvides, hvis klubhuset ikke er udlånt de følgende dage.

Kontakt: Ulla Møller tlf.: 24 89 55 50 - e-mail: tigermille@hotmail.com eller
Alfred Richardt, tlf.: 30 70 83 45 – e-mail: ulfred@esenet.dk
 

ORDENSREGLEMENT

ved lån af JERNE IDRÆTSFORENING’s klubhus.

Da vi er meget glade for vort klubhus, håber vi, at I også vil værne om det, og vi håber, at I vil efterlade lokalerne i den stand, som I gerne selv ville modtage dem, ligesom vi håber, at I vil følge nedenstående regler:

Man skal selv sørge for musik, da musikanlægget kun er til internt brug i foreningen.

Spil IKKE for høj musik, og sørg for at holde vinduer og yderdør lukkede.

Nøglen til affaldscontainerne og dåsecontaineren ligger i køkkenet, og der skal de også ligge efter brug – smid ikke poser med dåser i containeren, men tøm dem.

Af hensyn til vore naboer, beder vi om, at I ikke ”fester” udenfor - hverken på vore baner eller på p-pladsen, og brug af evt. fyrværkeri er FORBUDT !!!

Det er ligeledes forbudt at bruge kanel, ris, peber m.v. såvel inde som ude.

Inden I starter festen – se efter, hvor de forskellige ting har deres plads.

Efter festen HUSK følgende, så der er klar til rengøringspersonalet:

Borde og stole sættes på plads – og deres plads er ved endevæggen ud mod parkeringspladsen – og IKKE i garderoben !!

HUSK at tørre borde og stole af, inden de sættes på plads !!

Alle gulve fejes,

Opvaskemaskinen tømmes og alt service stilles på plads,

Den sorte affaldssæk i køkkenet lægges ud i containeren – nøglen til containerne er i køkkenet.

Ryd op udenfor – glasskår og affald skal fjernes.

Smid IKKE tomme flasker i flaskecontaineren om natten – (det larmer så meget at naboerne ikke kan sove) lad dem stå i køkkenet, så bliver de fjernet i forbindelse med rengøringen !!!

JERNE IDRÆTSFORENING

NB!!! Inden I forlader klubhuset, skal der være ryddet op – borde og stole skal være sat på plads, drikkevarer og madvarer skal være fjernet.

Kode til trådløst internet: MYvbday5

NB!!! MAN MÅ IKKE STÅ PÅ BORDE OG STOLE
 
 

Støt dem der støtter os