Æresmedlemmer i JIF.

Æresmedlemsskab gives til en person, som har ydet en ekstra ordinær indsats for klubben som leder, bestyrelses-/udvalgsmedlem eller lignende. Personen har været med til at tegne helheden inden for Jerne Idrætsforening og været med til at gøre Jerne Idrætsforening kendt uden for egne rækker. Medlemmer, som har ydet en værdifuld indsat for foreningen, kan også udnævnes.
 
Som tegn på udnævnelsen til æresmedlem modtager personen et emblem.
 
 
Æresmedlemmer:
 •  Laurids Pedersen
 • Karen Thomsen
 • J. E. Herold-Nielsen
 • Arvid Nielsen
 • Thorvald Andersen
 • Erik G. Jensen
 • Svend Kjærgaard
 • Inger Rasmussen
 • Kurt Smedegaard (2006)
 • Jørn (Borger) Christensen (2006)
 • Lise Mathiesen (2006)
 • Alfred Richardt (2010).
 • Annette Christensen (2015)
 

Støt dem der støtter os